Samenvatting van ECG

Snelle overzichten voor eigen gebruik Uit: Snelle interpretatie van ECG’s door Dale Dubin, M.D. vertaald onder redactie van J.W. Decker...
Author:  14/15

42 downloads 543 Views 931KB Size

Recommend Documents

Snelle overzichten voor eigen gebruik Uit: Snelle interpretatie van ECG’s door Dale Dubin, M.D. vertaald onder redactie van J.W. Decker...

ECG: SAMENVATTING ECG INTERPRETATIE 0. BASISPRINCIPES Definitie ECG= Elektrocardiografische registratie : Geeft het verloop weer van de...

ECG: SAMENVATTING ECG INTERPRETATIE 0. BASISPRINCIPES Definitie ECG= Elektrocardiografische registratie : Geeft het verloop weer van de...

ECG Doordat lichaamsvloeistof uit ionen bestaat, wordt elektrische impuls van het hart ook op de huid overgebracht. Zo kan ECG dus gemaak...

The normal heart rhythm, with electrical activation beginning in the SA node, is called ‘sinus rhythm.’ 0.2s= 200ms The muscle mass of ...

The normal heart rhythm, with electrical activation beginning in the SA node, is called ‘sinus rhythm.’ 0.2s= 200ms The muscle mass of ...

The normal heart rhythm, with electrical activation beginning in the SA node, is called ‘sinus rhythm.’ 0.2s= 200ms The muscle mass of ...

The normal heart rhythm, with electrical activation beginning in the SA node, is called ‘sinus rhythm.’ 0.2s= 200ms The muscle mass of ...

The normal heart rhythm, with electrical activation beginning in the SA node, is called ‘sinus rhythm.’ 0.2s= 200ms The muscle mass of ...

Practicum ECG Intervallen en segmenten De hartfrequentie kan op een ECG worden bepaald door het R-R-interval te bepalen. De lengte van di...