Samenvatting Wetenschapsleer: colleges

College 1 www.oecr.nl/wetenschapsleer/begrippentool/ Artikel van Sumantra Ghoshal Ghoshal was kritisch t.o.v. de economische organisatiet...
Author:  12/13

13 downloads 349 Views

Recommend Documents

Wetenschapsleer samenvatting Een aantal misstanden/schandalen zijn ontstaan door 1. Agency theorie: er is geen vertrouwen in de mensen, h...

Analogie: Overdragen van een bekende inhoud passend bij een onderwerp naar een ander, vaak onbekend onderwerp, om de betekenis van de laa...

Analogie: Overdragen van een bekende inhoud passend bij een onderwerp naar een ander, vaak onbekend onderwerp, om de betekenis van de laa...

Wetenschapsleer samenvatting Een aantal misstanden/schandalen zijn ontstaan door 1. Agency theorie: er is geen vertrouwen in de mensen, h...

Samenvatting Wetenschapsleer Colleges College 1 Wetenschapsleer gaat over in hoeverre wetenschappelijke theorieën gebaseerd zijn op fei...

College 1 www.oecr.nl/wetenschapsleer/begrippentool/ Artikel van Sumantra Ghoshal Ghoshal was kritisch t.o.v. de economische organisatiet...

Hoorcollege 1 Wetenschapsleer: kennis; onderzoek; theorie; feiten; observaties; meten is weten Hoofdstuk 1: meten; feiten; observaties(no...

Hoorcollege 1 Wetenschapsleer: kennis; onderzoek; theorie; feiten; observaties; meten is weten Hoofdstuk 1: meten; feiten; observaties(no...

Hoofdstuk 1 Positieve wetenschap = beschrijven, verklaren en voorspellen (feiten) Normatieve wetenschap = voorschriften Logisch positivis...

Hoofdstuk 1 Positieve wetenschap = beschrijven, verklaren en voorspellen (feiten) Normatieve wetenschap = voorschriften Logisch positivis...