Tentamen 9 Januari 2018, antwoorden

Pagina 1 van 6. Nederlandse communicatie OM 1: Taalatelier Groep Naam, Voornaam (student) Studentennummer Periode: 2 Type examen Lapt...
Author:  17/18

9 downloads 141 Views 254KB Size

Recommend Documents

Pagina 1 van 6. Nederlandse communicatie OM 1: Taalatelier Groep Naam, Voornaam (student) Studentennummer Periode: 2 Type examen Lapt...

Naam: _______________________________________________ Studentnummer:        Handtekening: ____________________________________...

Web 1.0/ 2.0/ 3.0 Web 1.0: ‘eenrichingsverkeer’ waarbij de gebruiker alleen informaie kan zien en verder niks kan toevoegen. De gebruiker...

V Q A D A C A C D D B B D B C B A C B C A C D V Q A A C A D D C D A D A B B D C A C B A B D ...

Antwoorden Tentamen WBMT1048 9 januari 2018 Deel 1 £ ¤  2 −3 15 2. Nee 3. Ja,   = ⎡ 1 ⎤ 1 − 61 6 6 16 2 1 ⎦ 4. −1 = ⎣ − 23 5. 14 6. −...

Antwoordindicaties Tentamen Bestuursrecht I, Bachelor 2 Vrijdag 19 januari 2018 I had crossed the line. I was free; but there was no one...

Antwoordindicaties Tentamen Bestuursrecht I, Bachelor 2 Vrijdag 19 januari 2018 I had crossed the line. I was free; but there was no one...

V Q A D A C A C D D B B D B C B A C B C A C D V Q A A C A D D C D A D A B B D C A C B A B D ...

Naam: _______________________________________________ Studentnummer:        Handtekening: ____________________________________...

Introduction to Operations Research (WI4051TU) 1 September 2017 (10pts) 1. The following five questions are worth 2pts each. For each mu...